• reettalinnea8

7 syytä ottaa keho-mieli-tekniikat käyttöön työpaikalla


Kun työntekijät voivat hyvin, yritys voi hyvin. Yhä useampi työnantaja on oivaltanut tämän ja panostaa perinteisen työterveyden, liikuntaseteleiden ja virkistystoiminnan lisäksi työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpitoon työpaikalla. Kun tietotyöläisen keho ja mieli on optimoitu, työn tulos paranee ja sairauspoissaolot vähevät. Wonderland Work coworking on esimerkki uudenajan työyhteisöstä, jossa saman katon alla toimivat luovien alojen freelancerit, pienyritykset ja isommat toimijat. Wonderlandissa on otettu huomioon modernin tietotyöläisen tarpeet, ja uusimman teknologian lisäksi sieltä löytyy täysvarusteltu jooga- ja hiljentymishuone, sekä viikottaiset ammattilaisen ohjaamat tunnit. Vaikka Wonderland on järjestänyt hienot puitteet kehon ja mielen huoltoon, samat tekniikat voidaan ottaa käyttöön minkä tahansa yrityksen tiloissa. Mm. Apple, Google, Target, AOL Time Warner, Yahoo, ja HBO ovat ylistäneet keho-mieli-tekniikoiden (kuten jooga, mindfulness, tai chi ja meditaatio) säännöllistä käyttöä työpaikalla. 1. Tehokkuusajattelu kestävälle pohjalle Kustannustehokkuus, tuottavuus, hyöty, kilpailu, kiire, stressi, iskias, ahdistus, unettomuus, loppuun palaminen. Onko kuormittunut työntekijä tehokas? Onko tehokkuudesta iloa, jos ei tunne iloa? 

Modernin tietotyöläisen rasitteisiin kuuluvat tukirangan ongelmat ja loppuunpalamisen uhka, silloin kun kuormitus ylittää ilon ja keho menee osa kerrallaan lukkoon. Tehokkuusajattelu toimii pitkällä tähtäimellä vain silloin, kun se luodaan kestävälle pohjalle. 

Sairauspoissaolot ovat yritykselle valtava tuotannollinen ja taloudellinen rasite, ja siitä syystä on tärkeää panostaa niiden ennaltaehkäisyyn. Myös kansantaloudellisesti ajatellen työkyvyn ylläpitoon satsaaminen kannattaa.

 Vuonna 2016 Kela maksoi sairauspäivärahoja 773,8 miljoonalla eurolla. Näistä tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat n. 30 %, jonka jälkeen 18 prosentilla tulevat mielenterveyden häiriöt – joihin myös burnout lasketaan. 
 2. Multitaskaamisesta syvään työskentelyyn Tietointensiivisessä ajassa on yhä tärkeämpää osata tehdä tilaa ajattelulle, kehittää keskittymiskykyä ja kiinnittää huomiota kehon viesteihin. ​Multitaskaamisen sijaan uusi supervoima on kyky viedä yksi asia kerrallaan loppuun, sillä häiriötekijöiden kultakaudella huomiokyvyn keskittäminen on jo itsessään mestarilaij. Esim. mindfulness-pohjaisilla tekniikoilla voidaan selkeyttää ajattelua, hiljentää turhat häiriötekijät ja oppia havaitsemaan ja hallitsemaan mielen pinttyneitä tapoja.

 Syvä keskittymisen tila ja työrauha ovat elintärkeitä laadukkaan lopputuloksen kannalta. Vahva kirjasuositus jokaiselle tietotyöläiselle: Cal Newport – Deep Work 3. Istumatyön aiheuttamat tukirangan ongelmat historiaan Kärsitkö tai kärsiikö joku työkaverisi jatkuvista selkä-, niska- ja hartiakivuista? Viikottainen liikuntaharrastus on plussaa, mutta se ei tuo riittävää tasapainoa työpöydän ääressä, ruudun edessä tai kulkuvälineissä istuvan ihmisen arkeen. Kävelemme samoja lyhyitä matkoja päivästä toiseen, käyttäen aina samoja lihaksia ja niveliä yksipuolisesti, ja jätämme helposti huomiotta kehon todelliset tarpeet liikkua enemmän ja monipuolisemmin.

Lisäksi jumittava mieli lukitsee helposti myös kehon. Jännitämme stressaantuneina hartioita ja puhelinta selatessa myös niska menee jumiin. Istuessamme liikaa teemme hallaa takareisien lihaksistolle, lonkille ja alaselälle. Lukkiutunut keho aiheuttaa fyysisten oireiden lisäksi haasteita itsetunnossa ja vuorovaikutustilanteissa. 
 Kun integroimme uusia liikeratoja säännöllisen harjoituksen lisäksi arkeen, tukirangan ongelmat vähenevät selvästi. Kyse on paljon muustakin kuin liikuntaharrastuksesta. Tärkeämpää on se, miten olet läsnä, kannattelet kehoasi, käytät kehonkieltä ja ilmaiset itseäsi jokapäiväisissä tilanteissa. “Työpaikalle järjestetty viikottainen joogatunti on toiminut ihanana hiljentymisenä ja hyvinvoinnin takaajana. Kun jooga on järjestetty tuohon viereen, tulee sinne myös mentyä. Selkäkivun ja niskajumien lieventymisen kokee heti, ja lisäksi hetki itselle on parantanut yleistä jaksamista.” - Katri, 10Monkeys oppimispeliyrityksen johtaja

4. Enemmän flowta, vähemmän stressiä

 Stressi on hyvästä ainoastaan täsmäannoksina ja silloin, kun siihen voi suhtautua positiivisesti. Mielen ja kehon yhdistävät tekniikat tuovat tunnetusti välittömän avun stressiin, ja säännöllisesti harjoitettuna laskevat stressitasoa pitkällä aikavälillä. Hengitysharjoituksilla kontrolloidaan kehon fight-or-flight-responssia ja saadaan stressaavassakin tilanteessa huijattua parasympaattinen hermosto hereille. Lisäksi liikunta nostaa mielihyvähormonien tuotantoa, jolla on luonnollisesti yhteys stressinhallintaan. Työ soljuu flow-tilasta käsin silloin, kun yksilön kyvyt ja tehtävän haastavuus ovat sopivassa suhteessa, mahdollisuus keskittymiseen taattu, ja työ koetaan merkitykselliseksi. Paineen alla iloa voi olla vaikea löytää, mutta sopivien harjoitteiden avulla siihen voi oppia pääsemään helpommin käsiksi. Tunnettu flow-tutkija Mihaly Csikszentmihalyi ymmärsi, että ihmiset ovat luovimmillaan, tuotteliaimmillaan ja onnellisimmaan toimiessaan flow-tilasta käsin. 

 "We try to build our co-working place around new ways of work. A fancy string of words: work smart not hard. So wellbeing is an important part of our office culture. In house yoga sessions can help our members to be more productive and stress resistant. Plus its a great communication tool. Members have the opportunity to meet each other in off-work environment, without actually leaving the office space, and feel more relaxed and connected to one another.” - Nadia Heiniö, Brand Manager at Wonderland Work 5. Lisää energiaa paitsi työstä suoriutumiseen, siitä nauttimiseen Liikunnasta saa energiaa, mutta liikkeen ei välttämättä tarvitse olla nopeatempoista ja sykettä nostavaa (vaikka tätäkin tarvitaan) tehdäkseen niin. Pelkästään ylävartalon rentouttaminen pää alaspäin jalkojen varaan lisää energiaa. Power poses -nimellä tunnetut voimaa ilmaisevat asennot tuovat energiaa. Venytysten avulla verenkierron parantaminen lisää energiaa.

Fyysisen energian lisäksi on pidettävä huolta psyykkisistä voimavaroista. On tärkeää tietää miten psyykkistä energiaa kasvatetaan ja varastoidaan, ja että kapasiteettia riittää paitsi elämästä suoriutumiseen, siitä nauttimiseen. Mentaalienergiavarastot täyttyvät parhaiten nukkuessa tai meditoidessa. Myös hereillä ollessa on mahdollista säädellä omaa energiankulutustaan minimoimalla häiriötekijät ja harjoittamalla huomion kohdentamista. Lukuisat tutkimukset vahvistavat joogan auttavan masennuksen ja ahdistuksen hoidossa. Mielen ja kehon yhdistävät harjoitukset siirtävät huomion pois negatiivisista ajatuksista, ja hengityksen rytmittämä tahti aktivoi parasympaattisen hermoston toiminnan.

6. Yhteisöllisyys työpaikalla

 Mielen- ja kehonhallinnan tekniikat vaikuttavat suoraan niiden harjoittajan kykyyn olla läsnä. Kun ihmiset ovat tietoisia itsestään ja ympäristöstään, konfliktit vähenevät ja empatiakyky lisääntyy. Yhteisiin tavotteisiin yltäminen helpottuu kun luottamuus itseen, työyhteisöön ja sen prosesseihin lisääntyvät. 7. Luovuus, rohkeus ja terve itsetunto

 Luovuus tarvitsee tilaa ja ideat syntyvät hiljaisuudesta. Hyvä yhteys itseen auttaa toimimaan rohkeammin yhteisössä. Kun ryhti oikenee ja keho aukeaa, ihmisen on helpompi seistä sanojensa takana ja esimerkiksi esiintyä vakuuttavasti yrityksen edustajana. Myynti-, asiakaspalvelu- ja esiintymistilanteet ovat luontevampia kun työntekijä ymmärtää oman kehon ja mielen toimintaa vuorovaikutustilanteissa.

Lähteitä:

https://sophia.stkate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1591&context=msw_papers https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/yoga-for-anxiety-and-depression

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kooste_esitykset_sairauspoissaolot.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6137615/

https://positivepsychology.com/mihaly-csikszentmihalyi-father-of-flow/

https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/six-relaxation-techniques-to-reduce-stress